มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
people

ผู้ติดเชื้อวันนี้ 0

นักศึกษา

0

บุคลากร

0

ผู้ติดเชื้อสะสม 35

นักศึกษา

30

บุคลากร

5

รักษาตัวอยู่ 1

นักศึกษา

1

บุคลากร

0

รักษาหายแล้ว 34

นักศึกษา

29

บุคลากร

5