มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
people

ผู้ติดเชื้อวันนี้ 0

นักศึกษา

0

บุคลากร

0

ผู้ติดเชื้อสะสม 26

นักศึกษา

26

บุคลากร

0

รักษาตัวอยู่ 15

นักศึกษา

15

บุคลากร

0

รักษาหายแล้ว 11

นักศึกษา

11

บุคลากร

0