มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
people

ผู้ติดเชื้อวันนี้ 0

นักศึกษา

0

บุคลากร

0

ผู้ติดเชื้อสะสม 29

นักศึกษา

27

บุคลากร

2

รักษาตัวอยู่ 3

นักศึกษา

1

บุคลากร

2

รักษาหายแล้ว 26

นักศึกษา

26

บุคลากร

0